Zrozumieć i nie szkodzić czyli trudności w tłumaczeniach medycznych

5/5 - (2 Głosy)

Tłumaczenia medyczne to jedne z najbardziej skomplikowanych tłumaczeń. Proces wykonywania takiego tłumaczenia bywa bardzo złożony, a jego największa trudność polega na wysokim wyspecjalizowaniu i ogromnej odpowiedzialności. Nie każdy tłumacz może takie tłumaczenia wykonywać, a rolą profesjonalnego biura tłumaczeń jest odpowiednie dobranie tłumacza do rodzaju tekstu.

Bezpieczeństwo informacji

W tłumaczeniu medycznym często bardzo ważnym elementem jest zachowanie bezpieczeństwa informacji. Gdy dokonuje się przekładu informacji o stanie zdrowia pacjenta, w postaci wyników badań czy książeczki zdrowia, tłumacz oraz biuro tłumaczeń są zobowiązani do zachowania całkowitej poufności.

Tłumaczenie medyczne może, ale nie musi zaliczać się do tłumaczeń przysięgłych. Jest to zależne od tego w jakim celu zleca się przekład. Jeśli pacjent potrzebuje przedłożyć wyniki badań lekarzowi w innym kraju to wystarczy, że zajmie się tym tłumacz wyspecjalizowany w tej tematyce. Jeśli jednak wyniki badań są dowodem np. w postępowaniu sądowym to na tłumaczeniu będzie potrzebna pieczęć tłumacza przysięgłego.

Zrozumienie treści

Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu trudności oraz rodzaju tekstów medycznych najważniejsza w tłumaczeniu medycznym, nie jest umiejętność posługiwania się językami oryginału i tłumaczenia. Oczywiście jest to ważne, ale najważniejsze pozostaje zrozumienie znaczenia oryginału. Bez tego nawet najsprawniej posługujący się językami tłumacz, nie będzie w stanie wykonać poprawnego tłumaczenia.

Tłumaczenia medyczne mogą dotyczyć zarówno samej medycyny jak i farmakologii, chemii, biologii, biotechnologii, medycyny sądowej czy stomatologii. Biuro tłumaczeń, które zapewnia taki rodzaj przekładu powinno dobrać tłumaczy, którzy specjalizują się we wszystkich rodzajach tekstów medycznych i są w stanie doskonale zrozumieć ich sens. To cecha, która dotyczy właściwie każdego tłumaczenia. Bez zrozumienia oryginału nie da się fachowo wykonać tłumaczenia. Jednak gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie ta umiejętność staje się wyjątkowo istotna.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie

Sporym nadużyciem byłoby stwierdzenie, że tłumacz tekstów medycznych ponosi odpowiedzialność za ludzkie zdrowie podobną do lekarza. Na pewno nie jest ona tak duża, jednak są przypadki, w których błędy w tłumaczeniu mogą nieść realne zagrożenie dla czyjegoś zdrowia, a czasem nawet życia.

Bardzo dobrym przykładem takiego tłumaczenia są tłumaczenia z dziedziny farmakologii. Szczególnie gdy dotyczą np. ulotek dołączanych do leków. Koncerny farmakologiczne przy produkcji każdego leku ustalają ilość rynków, na jakie lek zostanie wypuszczony. To jasne, że każdy kraj musi posiadać swoją wersję językową, gdyż lek jest produktem, którego działanie oraz sposób przyjmowania powinien zrozumieć każdy konsument.

Za tłumaczenia o tak wielkiej skali odpowiada zazwyczaj jedno biuro tłumaczeń, które do realizacji zlecenia zatrudnia cały zespół tłumaczy. Ponieważ tłumacz bez względu na doskonałość swoich umiejętności i poziom wiedzy może się pomylić, nad jakością tłumaczenia czuwają zawsze weryfikatorzy językowi i merytoryczni. Dzięki takim procedurom mamy pewność, że tłumaczenie nie zawiera błędów. W przypadku np. informacji o lekach ta poprawności jest równoważna z zachowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pacjenta.

Tłumaczenia medyczne potrzebują wyjątkowej staranności ze strony biura tłumaczeń. Nie można  pozwolić sobie na błędy powodujące zmianę znaczenia treści. Trzeba zadbać o każdy szczegół, a często także o całkowitą poufność i bezpieczeństwo informacji zawartych w tekście źródłowym.

Artykuł pod redakcją Biura Tłumaczeń Summa Linguae S.A. oferującego m.in. tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne: https://summalinguae.com/pl/oferta/tlumaczenia-medyczne-i-farmaceutyczne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *